LIV - I RYMD - PÅ ASFALTJORD (svenska)

av Charlotte Erlandsson
En bok tillägnad Jorden och allt liv runt omkring den. Prosalyrik och betraktelser. Författaren har själv stått för illustrationerna med egna målningar och foton. Denna mångsidighet har resulterat i ett flertal utställningar innefattande målningar, bild och poesi. Som Charlotte själv uttrycker saken: "Alla är de olika uttrycksformer, kanaler ur samma källa".

Denna bok är utgiven på Venus Förlag - en underavdelning till Rock'n Records Productions.
PRIS: 89:- Vid förskottsbetalning till postgiro 475 78 84 - 4 ( betalningsmottagare Ronny Forslund) sänds boken portofritt.

E-mail: info@rock.x.se
Back to
Books